Projekts "1836" turpinās!

Projekts

Tuvojas valsts 100. dzimšanas diena. Projekta „1836” organizatori iecerējuši valstij svētkos uzdāvināt ko paliekošu- 1836 km garu ceļu apkārt Latvijas pierobežai. Tūrisma ceļš „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” būs dāvana Latvijai simtgadē un vislielākā dāvana mums pašiem- iedzīvotājiem. Projekts ir uzsākts 2014. gadā un sākot ar 2016. gada 14. maiju, projekta ideja tika ieskandināta visos Latvijas pierobežas novados.
Projekta mērķis ir izveidot vienojošu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to apiet, apbraukt vai aplidot. Izzināt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, izveidot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām, tādējādi veicinot cilvēku fizisko, emocionālo un garīgo labklājību, un stiprinot vienotību iedzīvotāju starpā, kā arī izveidot aprakstu par Latvijas kontūras apceļošanu, iemarķēt ceļu un sniegt praktiskus ieteikumus par to.
Projekta ietvaros ir iesaistītas vietējās pašvaldības, palīdzot apkopot jau esošo informāciju par kultūrvēsturiskajām vietām konkrētajās pašvaldībās, kā arī palīdzēt izveidot gājēju/velo maršrutu ceļus; skautu un gaidu vienības, un orientēšanās klubs kā tūrisma ceļa aizsācēji un iemarķētāji ar „1836” zīmēm; sabiedrībā zināmi cilvēki, lai mudinātu iet, svinēt un izzināt Latviju!
2016. gada vasarā fonda „1836” pārstāvji un citi interesenti devās pārgājienā no Semenovas līdz Baltinavai. Kopā ar fonda „Viegli” draugiem fonds sniedza koncertu Baltinavas iedzīvotājiem. 2018. gada martā Baltinavā viesojās uzņēmuma „Amserv Latvija” ceļotāji, kas kājām mēroja ceļu no Upītes līdz Baltinavai, lai apskatītu vietējos tūrisma objektus. „Amserv Latvija” atbalsta projekta ideju- apiet apkārt Latvijas robežai, apzinot kultūras un dabas vērtības, turklāt, saliedējot darba kolektīvu. Savu gājienu uzņēmums uzsāka 2. janvārī un nu kļuvuši par azartiskiem šī projekta faniem.
Baltinavas novada muzeja vadītāja Antra Keiša ceļotājus iepazīstināja ar muzeja ekspozīciju, gleznu izstādi, pastāstīja par padomju laiku un mūsdienu Baltinavu. Audēja Iveta Gabrāne iepazīstināja ar audēju pulciņa darbiem, iepazīstināja ar aušanu, sniedzot iespēju katram ieaust savu rakstu lupatu deķī. Apskatījuši Romas katoļu, Pareizticīgo baznīcas, Vēsturisko centra laukumu, Skvēru „Laimes pakavi”, ceļotāji kultūras namā tikās ar vadītāju Intu Ločmeli, kas pastāstīja par realizētajiem projektiem, kultūras pasākumiem, tradīcijām un pašdarbības kolektīviem. Arī domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore tikās ar ciemiņiem, labprāt atbildot uz viņu jautājumiem. Iepazinuši Baltinavas novadu, ceļotāji devās tālāk uz Kārsavas novadu.
Projekta „1836” ietvaros, šī gada 21. jūnijā tiks iedegti ugunskuri, izgaismojot 1836 km garo ceļu. Pasākums „Izgaismo Latviju” ir aicinājums vienoties Latviešu tautai kopīgā rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un savstarpējo sadarbību. Katrā pierobežas novadā tiks iedegti ugunskuri pie kuriem būs aicināti pulcēties gan iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi dāvātu Latvijai savu mīlestību, apliecinātu piederību Latvijas valstij un izdziedātu spēka dziesmas Latvijai, stiprinot tautas un valsts Neatkarību. Arī Baltinavas novads piedalīsies akcijā, iededzot ugunskuru muižas parkā, pie estrādes (plašāka informācija par pasākumu būs pieejama vasaras sākumā).


Madara Siliņa
Baltinavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
(izmantojot informāciju no www.1836.lv)

Projekts "1836" turpinās! 0Projekts "1836" turpinās! 1Projekts "1836" turpinās! 2Projekts "1836" turpinās! 3Projekts "1836" turpinās! 4Projekts "1836" turpinās! 5Projekts "1836" turpinās! 6