Lieldienas Baltinavā

Lieldienas Baltinavā

Baltinavas KN
Plkst. 15:30 Lieldienu aktivitātes bērniem- olu ripināšana, šūpoles un citas aktivitātes.
Plkst. 16:30 Lieldienas ieskandinās Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis un MMS kapela.
Plkst. 17:00 Gaigalavas amatierteātra„Bikovīši” izrāde „Pilsētnieki”.
Plkst. 22:00 balle kopā ar Aldi Kisi. Ieeja 2.00 EUR.