Darba grupas sanāksme Nr.1.

Darba grupas sanāksme Nr.1.

«Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2015.gadam» izstrādes Darba grupas sanāksme Nr.1.
Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zālē (2.st.), 2018.gada 19.martā plkst. 15:30.
Darba kārtība:


1. Par viedokļu izskatīšanu Darba grupas darbībai.
2. Par Sabiedrības līdzdalības plāna «Baltinavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam» izskatīšanu.
3. Par AP izstrādes procesa darba plāna izskatīšanu.
4. Par iedzīvotāju aptaujas anketas sagataves izskatīšanu.