Finanšu komitejas sēde Nr. 6.

Finanšu komitejas sēde Nr. 6.

Finanšu komitejas sēde Nr. 6.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.)., 2018.gada 15.martā plkst. 15:00
Darba kārtība


1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1. “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” .
2. Par biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par pirts maksas pakalpojumu tarifu pārskatīšanu.
4. Par finansējumu Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas darbinieku atlaišanas pabalstiem.
5. Citi jautājumi.