Mācības par aitkopību

Mācības par aitkopību

LLKC Balvu nodaļa plāno organizēt mācības par aitkopību! Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.


1.diena – Balvos (8 h teorētiskās nodarbības) Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām (3 h). Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu (AITU) turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem (3h). Svarīgākie mikroklimata un turēšanas faktori (blīvums, gaisa temperatūra, gaismas režīms u.tml.) (2h).
2.diena – Balvos (4 h teorētiskās, 4 h praktiskās nodarbības) Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā (4 h teorētiskās nodarbības). Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām (4 h praktiskās nodarbības).
3.diena – saimniecībā uz vietas (ZS Baķi, Rugāju pagastā) (8 h praktiskās nodarbības). Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā. (4h) Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos. (2h) Dzīvnieku veselības profilakse saimniecībā. (2h)
Dalība mācībās, tiem, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Paredzamais mācību laiks pēc 20.aprīļa.


Uzzināt vairāk par mācībām un pieteikties var zvanot pa tālr., 29471841; vai 27874785 līdz 2018. gada 29.martam.