Aptauja novada iedzīvotājiem

Aptauja novada iedzīvotājiem

Baltinavas novada dome sākusi izstrādāt tūrisma attīstības plānu 2018. — 2022. gadam. Plāna izstrādei nepieciešami arī Baltinavas novada iedzīvotāju viedokļi par esošo situāciju tūrisma nozarē novadā un nākotnes redzējumu, kā vislabāk attīstīt šo jomu. Anketa ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems ne vairāk kā piecas minūtes.


Aptauja pieejama šeit: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjAZEEZbokEVPFeW-Ta_yI2C2wSR2pbkCUqcXPvryzTdtIlQ/viewform?c=0&w=1