Pieteikšanās uz zemesgabala nomu

Pieteikšanās uz zemesgabala nomu
<p "="">Baltinavas novada dome izsludina pieteikšanos uz zemesgabala kad. nr. 3844 004 0156 (2.3 ha) nomu. Zemesgabala nomas tiesību pretendenti aicināti pieteikties 10 (desmit) dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Baltinavas novada domes mājas lapā, iesniedzot rakstisku iesniegumu.