Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 1. martā plkst. 16.00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par transporta nodrošināšanu uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem .
2. Citi jautājumi.