Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 1. martā plkst. 16.00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par transporta nodrošināšanu uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem .
2. Citi jautājumi.