Meteņi pirmsskolā

Meteņi pirmsskolā

Meteņi ir diena, kad pavasarim vārti vaļā, bet ziema vēl negrib atkāpties. Šajā dienā ir jālīksmojas. Pēc latviešu tautas tradīcijām Meteņos pēdējo reizi gājuši masku gājienos. Tāpēc 13. februārī Baltinavas vidusskolas 4-gadīgo un jaukta vecuma pirmsskolas grupu audzēkņi kopā ar skolotājām, skaļi skandinot dažādus mūzikas instrumentus, devās masku gājienā pa skolu. Katram, ko satika savā ceļā, tika uzdāvināta apaļa baranka, kas simbolizē saulīti. Pēc tam visi devās ārā, lai izbaudītu jauko ziemas dienu, jo Meteņos ir jālīksmojas. Skolotājas Aļona un Solvita bija sagatavojušas dažādas jautras atrakcijas: bērniem vajadzēja piepildīt spaini ar sniegu, berot to ar plastmasas krūzītēm, velt sniega pikas. Apstādījumos pie skolas tika sakārti krāsaini ledus gabaliņi. Neizpalika arī jautra pikošanās un vizināšanas ar ragaviņām. Lai ātrāk nāktu pavasaris, bērni apstādījumos pie skolas sakāra skolotāju gatavotās saulītes.
Savukārt 5-6-gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupas bērni ar skolotāju Skaidrīti un skolotāja palīgu Inu devās uz Baltinavas parku, lai izbaudītu ziemas priekus – vizinātos no kalna, vārtītos sniegā. Laiks paskrēja nemanot. Pirms došanās uz skolu bērni atstāja sniegā vēstules nākošajiem Meteņdienas prieku baudītājiem. Katrs uzrakstīja sniegā savu vārdu un atstāja savu pēdiņu nospiedumus. Atgriezušies skolā, bērni nobaudīja mammu ceptās gardās pankūkas.


Ilze Ločmele

Meteņi pirmsskolā 0Meteņi pirmsskolā 1Meteņi pirmsskolā 2Meteņi pirmsskolā 3Meteņi pirmsskolā 4Meteņi pirmsskolā 5Meteņi pirmsskolā 6Meteņi pirmsskolā 7Meteņi pirmsskolā 8Meteņi pirmsskolā 9Meteņi pirmsskolā 10Meteņi pirmsskolā 11