Skanošā svētdiena Kārsavā

Skanošā svētdiena Kārsavā

18. februāra pēcpusdienā Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis piedalījās Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārtā Kārsavā, ko organizēja starpnovadu pašvaldības sadarbībā ar koru apriņķa virsdiriģentu. Skatē piedalījās 12 sieviešu, vīru, jauktie ansambļi no Kārsavas, Zilupes, Ludzas, Ciblas, Rēzeknes novadiem. Baltinavas sieviešu ansambļa izpildījumā izskanēja “Blēņu valodiņa”, Viktora Pizāna mūzika, tautas dziesmas vārdiem un “Mazajai princesītei”, Anitas Krūmiņas mūzika un vārdi. Konkursa žūrija vērtēja ansambļa māksliniecisko, tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu, kopiespaidu. Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis saņēma I pakāpes Diplomu un iespēju piedalīties II kārtā Latgales reģionā. Paldies Veltai Miethkei, Tatjanai Začestei, Airai Sekacei, Sandrai Circenei, Sarmai Sutugovai, Aijai Loginai, Zanei Bukšai. Paldies novada domei par transporta nodrošinājumu, Intai Ločmelei par atbalstu.


Marija Bukša