Baltinavas novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

Baltinavas novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

Ceturtdien, 15.februārī Viļakas novada un Baltinavas novada pašvaldības noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti.
Priekšsēdētāji un LU rektors vienojās par sekojošiem sadarbības veidiem: informācijas apmaiņu, studējošo prakses iespējām, sadarbību bibliotēku izmantošanā un bibliotēku fonda paplašināšanā, kopīgu projektu izstrādē, kopīgu konferenču un semināru organizēšanā un piedalīšanās Pušu organizētajos semināros un konferencēs, studējošo kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu tematu virzienu izstrādē saskaņā ar novada attīstības programmu, kursu organizēšanu mērķauditorijām.
Līgumu parakstīja Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore.
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs tikšanās reizē priecājās par Latvijas Universitātes lielākām iespējām. Universitāti viņš salīdzināja ar lielu kuģi, filiāles par glābšanas laivām. Pateicās rektoram, Alūksnes filiāles vadītājai Anitai Pētersonei, kā arī visiem augstskolas pārstāvjiem, kuri bija atbraukuši.
Ar Latvijas Universitātes delegāciju tikās Viļakas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene, izglītības iestāžu direktori un domes deputāti.
Pašvaldības un Universitātes pārstāvji tikšanās reizē uzskatīja, ka sadarbība starp pašvaldībām un universitāti veicinās izglītības kvalitātes paaustināšanu.
Par muzikālu sveicienu visiem klātesošajiem parūpējās Aldis Prancāns. Ciemiņi Vilakas novadā apmeklēja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu un Kultūrvēsturisko lauku sētu “Vēršukalns”.


Informācija, foto: Viļakas novada domes
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Baltinavas novada pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti 0