Bibliotēkas ziņas!

Baltinavas novada bibliotēkas aktīvākie lasītāji 2017. gadā!


Marija Livzeniece
Janīna Smirnova
Velta Ločmele
Anastasija Logina
Veneranda Andžāne
Terēzija Keiša
Emīlija Keiša
Antoņina Krakope
Veronika Pitņa
Henrihs Logins – Slišāns
Aivars Kašs
Antons Kašs