Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.2
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 15.februārī plkst. 10:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par I.B. iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 8 kokus.
2. Par I.K. iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt šķūnīša pārbūvi.
3. Par G.Z. iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst 2 kokus.
4. Par V.B. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
5. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
6. Par R.L. iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi no „lauksaimniecības zeme” uz „meža zeme”.
7. Par iespēju nodot Baltinavas vidusskolas un Baltinavas kristīgās internātpamatskolas traktortehniku un tās aprīkojumu pašvaldības rīcībā.
8. Informatīvi jautājumi.