Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 13. februārī plkst. 10.00
DARBA KĀRTĪBA


1.Par Kristīgās internātpamatskolas jautājumu.
2. Par Masļenku traģēdijas piemiņas akmeni.
3. Par biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” jautājumu.
4. Par fonda 1836 akciju “Izgaismo Latviju”.
5. Par Latvijas 118 novadu apciemošanas tūri.
6. Citi jautājumi.