Finanšu komitejas sēde Nr.5.

Finanšu komitejas sēde Nr.5.

Finanšu komitejas sēde Nr.5.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2018.gada 13.februārī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu “Par informācijas izsniegšanu” projekta izskatīšanu.
2. Par Darba uzdevuma “Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” izstrādei izsaktīšanu
3. Par Vadības grupas un Darba grupas “Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” izstrādei izskatīšanu
4. Par biedrības “Latvijas politiski represēto apvienības” iesnieguma izskatīšanu
5. Par L. L. iesnieguma izskatīšanu
6. Citi jautājumi