Biznesa apmācību cikli februārī

Biznesa apmācību cikli februārī

Informējam par aktuāliem biznesa apmācību cikliem februārī, kuriem vēl ir pieejams programmas «Biznesa uzrāviens» līdzfinansējums.
UN PAPILDUS – katram biznesa apmācību cikla dalībniekam — iespēja izvietot reklāmas rakstus interneta medijos (piem. Bizness.lv, Ekonomika.lv u.c.) par savu uzņēmumu un tā piedāvājumu — 500 EUR (pieci simti eiro 00 centi) vērtībā PAR BRĪVU!
Biznesa apmācību intensīvais kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: darba tirgus tendences, personāla dokumentu pārvaldība, personāla plānošana un atlase, personāla vadības stratēģija un, protams, arī personāla motivācija. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums — 12. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/personala-vaditaju-akademija
Biznesa apmācību intensīvais kurss BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Cena, pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 12. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija
Intensīvā 6 nedēļu biznesa apmācību programma BIZNESA KOMUNIKĀCIJAS AKADĒMIJA. Komunikācija biznesa vidē ir ļoti nozīmīga, it īpaši, ja ņemam vēra Latvijas nelielo tirgu, kas nosaka, ka perspektīvs šeit var būt tikai ilgtermiņa attiecībās balstīts bizness. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums — 14. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/komunikacijas-akademija
Intensīvā 6 nedēļu biznesa apmācību programma BIZNESA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Ikvienam uzņēmuma vadītājam jābūt galvenajam atbildīgajam lēmumu pieņemšanā un komandas līderim. No tā, kā viņš spēs veidot komandu, vadīt un organizēt to darbību, būs atkarīga uzņēmuma tālākā nākotne. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums — 14. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/vaditaju-akademija
GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJAS INTENSĪVAIS KURSS: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas, jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku. Cena: pateicoties programmas «Biznesa uzrāviens» līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss 3 mēnešu apmācību kurss tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-) Sākums — 16. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss
Intensīvais biznesa apmācību cikls: PRAKTISKĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA garantētiem pārdošanas rezultātiem. Šodien gandrīz katrā nozarē lielu lomu spēlē mārketings. Arī pārdošanas process ir mainījies un klienti ir kļuvusi prasīgāki. Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR). Sākums — 28. februāris. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/praktiska-marketinga-strategija
Ar cieņu — Ināra Šmite
Biznesa informācijas centrs