Ūdens patēriņa normas Baltinavas novada mājsaimniecībām

Ūdens patēriņa normas Baltinavas novada mājsaimniecībām
2018.gada 4.janvārī Baltinavas novada domē tika apstiprinātas sekojošas ūdens patēriņa normas Baltinavas novada mājsaimniecībām,
kurās nav uzstādīti ūdens skaitītāji:
1. Ūdens maksa par vienu personu – 5m3 mēnesī;
2. Ūdens siltumnīcu un mazdārziņu laistīšanai — 2,7 m3 mēnesī.
3. Ūdens lopu dzirdīšanai tiek noteikts pēc zootehniskajiem normatīviem un dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām, ko pielieto Latvijā pie barības devu sastādīšanas:
3.1. par 1 liellopu — 3m3 mēnesī;
3.2. par 1 zirgu – 1,5m 3 mēnesī;
3.3. par 1 cūku – 0,3m3 mēnesī;
3.4. par 1 aitu vai kazu – 0,09m3 mēnesī.
Vienu reizi gadā pašvaldībai veiks lopu daudzuma skaita precizēšanu ar VAS LDC datu bāzi.
lūgums visiem novada iedzīvotājiem līdz 2018.gada 1.martam griezties novada domē pārslēgt līgumus un paziņot lopu skaitu pa sugām novietnē un ganāmpulkā.
4. Kanalizācijas novadīšanas ūdeņu apjomu noteiks 75% apmērā izejot no ūdens izlietojuma apjoma uz vienu personu.