Attīstības programmas izstrāde

Attīstības programmas izstrāde

Lūgums ņemt aktīvu dalību “Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” izstrādē.
Baltinavas novada dome 2018.gada martā uzsāks “Baltinavas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” izstrādi. Februārī Domē tiks aptiprināts Darba uzdevums, Vadības grupa un Darba grupa.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikta novada attīstības vīzija, pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Pašvaldības ikkgadējais budžets tiek plānots pamatojoties Attīstības programmā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
Ikkatram novada iedzīvotāja tiek dota iespēja ņemt dalību novada problēmu risināšanā, ideju un viedokļu paušanā!
Baltinavas novada dome aicina Baltinavas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrības iesaistīties programmas izstrādē, darbojoties Darba grupā.
Lūgums savu dalību darboties Darba grupa apliecināt, nosūtot apliecinājumu uz e-pastu: planosana@baltinava.lv, norādot vārdu, uzvārdu, nodarbošanos, telefona numuru un e-pastu līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 13:00.


Baltinavas novada dome