Baltinavas novads izstādē “Balttour 2018”

Baltinavas novads izstādē “Balttour 2018”

No 2.-4. februārim izstāžu centrs Ķīpsala jau 25. gadu aicināja ceļotājus un visus interesentus apmeklēt starptautisko tūrisma izstādi- gadatirgu “Balttour 2018”, kas vienuviet pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus un to pārstāvjus no 39 pasaules valstīm. Uzzināt dažādu valstu tūrisma iespējas, atklāt jaunus maršrutus, iegādāties ceļojumu sev un ģimenei bija ieradušies vairāk interesentu nekā pērn – kopā 29 630.
Tematiskajā hallē “Atklāj pasauli!” ceļotgribētāji iepazina gan kaimiņvalstu Igaunijas un Lietuvas jaunumiem bagāto tūrisma piedāvājumu, gan tālāku un eksotiskāku valstu populārākos tūrisma objektus. Savukārt tematiskajā hallē “Apceļo Latviju!” sevi prezentēja Latvijas novadi – Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme. Katrs novads parūpējās par sava stenda krāšņumu- gan ar košām izkārtnēm, gan informācijas pilniem izdales materiāliem, gan līdzpaņemtajiem eksponātiem. Daudzos stendos apmeklētajiem piedāvāja iespēju piedalīties īpašās akcijās, konkursos un loterijās. Visu trīs pasākuma dienu garumā bija iespējams arī baudīt piesātinātu kultūras un izklaides programmu.
Latgales tūrisma informācijas speciālisti vienojās kopīgā, latgales tematikai raksturīgā stendā- Latgale vieno! Apmeklētājiem tika piedāvāts piedalīties īpašā loterijā, kurā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar Latgales tūrisma objektiem, ikviens interesents varēja laimēt vērtīgas balvas.
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas tūrisma speciālisti informēja par jaunumiem un tūrisma aktualitātēm Ziemeļlatgalē. Šajā izstādē apmeklētājiem pirmo reizi tika piedāvāta Ziemeļlatgales tūrisma karte ar populārākajiem tūrisma objektiem, informāciju par naktsmītnēm un ēdināšanu. Kā iepriekš, arī šogad apmeklētaju uzmanību piesaistīja Ziemeļlatgales velomaršruts “Rypoj Vasals!”- priecēja iespēja, ka vienā maršrutā iespējams ieraudzīt uzreiz piecu novadu populārākos apskates objektus. Interesenti daudz jautāja par dabu- ko iespējams apskatīt, kur iespējams makšķerēt, kur iespējams baudīt nesteidzīgu atpūtu ar bērniem. Šajā izstādē varēja novērot, ka cilvēki vairāk sāk interesēties par dabas tūrismu- apmeklētājiem ļoti patika Ziemeļlatgales kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ideja par vides instalācijām, kas saistītas ar dabas stihijām. Katrs Ziemeļlatgales tūrisma speciālists iepazīstināja ar sava novada tūrisma aktualitātēm, lielākajiem 2018. gadā paredzētajiem pasākumiem, kā arī piedāvāja novadu informatīvos materiālus.
Apmeklētājus interesēja Baltinavas novada lielāko pasākumu plāns, īpaši jautāja kad paredzēta kāda “Palādas” pirmizrāde, kuras ietvaros varētu paviesoties Baltinavā. Daudz jautāja arī par naktsmītnēm un ēdināšanu tūristu grupām, kādi apskates objekti varētu interesēt senioru grupām. Patīkami, ka bija arī vairāki apmeklētāji ar saknēm Latgalē, arī Baltinavas novadā, kas jautāja kā novads izmainījies, kopš viņi pēdējo reizi tur bijuši. Neizpalika arī jautājumi par to, kā mūsu lauksaimnieki atguvušies pēc lielajām lietavām.
Šīs izstādes lielākais ieguvums ir tas, ka vienlaikus var informēt vairākus simtus, pat tūkstošus cilvēku par aktualitātēm Latgalē, Baltinavas novadā. Cilvēkiem, kuri jau kaut ko zina par Baltinavu varēju pastāstīt- kas jauns notiek novadā, kādas ir mūsu novada tūrisma aktualitātes. Cilvēkiem, kas principā par novadu neko vairāk nezina, kā vien nosaukumu, varēju pastāstīt- kas mēs esam, ar ko mēs lepojamies un kāpēc būtu vērts atbraukt pie mums ciemos. Izstādes laikā arī gūtas zināšanas par jauniem apskates objektiem, ko būtu vērts apskatīt, apceļojot Latviju.


Madara Siliņa
Baltinavas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltinavas novads izstādē “Balttour 2018” 0Baltinavas novads izstādē “Balttour 2018” 1