Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu

Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu

23.01.2018. visiem Baltinavas novada iedzīvotajiem bija iespēja noklausīties lekciju par stresa un konfliktsituāciju novēršanu. Lektore Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloida Jurčenko klātesošajiem stāstīja par stresa veidiem, tā izraisītājiem un pārvarēšanas iespējām. Lai arī lekcija bija gara, diemžēl vienas nodarbības laikā nav iespējams aptvert un izstāstīt visu par stresu, savstarpējām attiecībām un konfliktu novēršanu, tāpēc nākamajā lekcijā, kas plānota aprīļa mēnesī, tēma tiks turpināta.
Paldies visiem interesentiem, kas atrada laiku, lai atnāktu, klausītos un iesaistītos izpratnes veidošanā par mūsdienu tik ļoti aktuālo tēmu!
Lekcija nodrošināta ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.


Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore
Dace Ločmele

Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu 0Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu 1Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu 2