Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi

Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi

Pagājušajā nedēļā Baltinavas vidusskolas 1. – 4. klases skolēniem bija iespēja tikties ar ādas apstrādes meistaru Andri Ločmeli. Andris ādas apstrādi apguvis pašmācības ceļā, tagad veido dažādus pasūtījuma darbus, izgatavoto ādas priekšmetu klāsts ir ļoti daudzveidīgs. Ar viņa darbiem plašāk var iepazīties, aplūkojot tos Facebook, lapā „Leatherely”, taču uz nodarbību Andris bija atvedis vairākus pašgatavotos ādas izstrādājumus, lai skolēni tos varētu apskatīt un aptaustīt.
Skolēni ne tikai klausījās par ādas apstrādi, bet varēja darboties arī praktiski. Nodarbības gaitā katrs skolēns pagatavoja atslēgu piekariņu no ādas, kurā bija iespiesti arī bērna iniciāļi. Skolēniem vajadzēja izmantot vairākus darbarīkus, kurus, iespējams, dzīvē viņi redzēja pirmo reizi, vairāki no viņiem atzina, ka, lai apstrādātu ādu, ir vajadzīgs arī daudz spēka.
Gandarījums par paveikto bija liels! Īpaši puiši vēlējās ilgāk uzkavēties un vēl kaut ko uzzināt par ādas apstrādi. Meistaram Andrim ātri izveidojās labs kontakts ar skolēniem un vajadzēja atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem. Paldies Andrim par aizraujošo nodarbību un pacietību!
Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Sk. A. Zelča

Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi 0Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi 1Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi 2Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi 3Baltinavas viduskolas 1. – 4. klašu skolēni iepazīst ādas apstrādi 4