Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.),
2018. gada 30. janvārī plkst. 15.30
DARBA KĀRTĪBA


1. Par skolu tīkla sakārtošanu Baltinavas novada pašvaldībā.