SIA ’’Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība’’ aktualitātes

SIA ’’Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība’’ aktualitātes

Pēc jaunās veselības aprūpes reformas izvērtējuma “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” līmenis netiks pazemināts, arī turpmāk abās slimnīcās tiks nodrošināta darbība septiņos galvenajos profilos, darbs notiks diennakts režīmā, kas pēc jaunās slimnīcu sadalījuma nozīmēs trešo līmeni. Gulbenē tiks nodrošināts diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punkta, infekciju nodaļas, dienas stacionāra un aprūpes nodaļas darbs, kā arī ambulatoro pakalpojumu pieejamība. Savukārt Balvu slimnīcā tiks nodrošināts NMP slimnīcas darbs ar pieciem diennakts dežūrējošiem speciālistiem un arī ambulatorie pakalpojumi.
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis pauž gandarījumu par to, ka izdevies saglabāt “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” esošās kvalifikācijas līmeni jaunizveidotajā veselības aprūpes sistēmas reformā.
“Pēdējo gadu laikā Balvu un Gulbenes slimnīcās notiek strauja attīstība — šobrīd Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem reģionā. Slimnīcu apvienības kvalifikācijas pazemināšana būtu solis atpakaļ, kā rezultātā ciestu gan iedzīvotāji, gan slimnīcu darbinieki, gan arī tas atstātu būtisku iespaidu uz visa reģiona attīstību kopumā. Esmu gandarīts, ka kopdarbā ar pašvaldību vadību mums ir izdevies aizstāvēt savu kvalifikāciju un mēs varam turpināt darbību esošā līmenī, nodrošinot kvalitatīvu veselības aprūpi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Esošā līmeņa saglabāšana ir būtisks aspekts turpmākai attīstībai, attīstot jaunu pakalpojumu grozu, piesaistot jaunus speciālistus un veicinot novada kopējo izaugsmi,” skaidro M.Zeitmanis.
“Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” saglabā trešo līmeni jaunizveidotajā piecu līmeņu veselības aprūpes sistēmas reformā, kas paredz, ka slimnīcas Balvos un Gulbenē arī turpmāk nodrošinās darbību septiņos obligātajos profilos, tostarp terapijā, hronisku pacientu aprūpē, ķirurģijā, neiroloģijā, ginekoloģijā, grūtniecības un dzemdību profilā, kā arī pediatrijā.
Balvu un Gulbenes reģionālās slimnīcas apvienojoties 2011.gadā, izveidoja “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, lai, izmantojot esošos resursus, varētu nodrošināt slimnīcu turpmāko darbību un attīstību. Tā rezultātā tika veikta abu slimnīcu restrukturizācija ar mērķi izslēgt abu slimnīcu darbā dublējošās funkcijas un optimizēt slimnīcu darbu, saglabājot medicīniskās aprūpes pieejamību reģionu iedzīvotājiem. Šobrīd slimnīcā strādā 283 darbinieki. Pēdējo divu gadu laikā slimnīcu apvienība saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) goda rakstus par godprātīgu nodokļu nomaksu.
Nākotnes perspektīvā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība plāno piesaistīt jaunos speciālistus un ieviest jaunus pakalpojumus, lai padarītu slimnīcu vēl pieejamāku ne tikai reģiona iedzīvotājiem, bet arī tuvo pierobežu iedzīvotājiem.


Vairāk informācijas: www.slimnicuapvieniba.lv
Informāciju sniedza: Marģers Zeitmanis, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” valdes priekšsēdētājs.
Uzziņai:
Mob.tālr. +371 28825258