Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē

Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē

Gada nogalē Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika Vijoļspēles konkursa 1. kārta, kurā piedalījās visi profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vijoļspēle” audzēkņi.
I grupas audzēkņiem bija jāatskaņo 2 dažāda rakstura skaņdarbi, 2. grupas audzēkņiem jāatskaņo kāda no Koncerta daļām un 3. grupas audzēkņiem- kāda no Koncerta daļām un virtuozs skaņdarbs.
Uz 2. kārtu reģionā no II grupas tika izvirzīts Elvis Circenis un no III grupas Domeniks Slišāns.
2. kārtas konkursā 16. janvārī Rēzeknē no 11 mūzikas skolām piedalījās 40 audzēkņu IV grupās. Elvis Circenis atskaņoja A.Komorovska Koncerta D dur 2 daļu, Domeniks Slišāns atskaņoja J.S. Baha Koncerta a dur I daļu un A.Piazolla Bando. Skolotāja Liene Logina un audzēkņi saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā.


BMMS direktore Marija Bukša

Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē 0