Atzinības raksti pie Ziemassvētku eglītes

Atzinības raksti pie Ziemassvētku eglītes

Baltinavas vidusskolā ir tradīcija 1. mācību semestra noslēgumā skolas Ziemassvētku pasākumā skolēniem pasniegt Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās. Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm (vērtējums visos mācību priekšmetos- 7 balles un augstāk) saņēma 11 skolēni- Rihards Kokorevičs (1.kl.), Egija Ļvova (2.kl.). Kristaps Kašs, Megija Stella Voiciša (3.kl.), Andris Astratovs, Rihards Cīrulis, Anna Miethke (4.kl.), Kristofers Boldāns, Renāte Ločmele (8.kl.), Laura Skangale (9.kl.) un Māra Laganovska (11.kl.). Atzinības rakstus par teicamām sekmēm (vērtējums visos mācību priekšmetos- 8 balles un augstāk) saņēma 9 skolēni- Inese Antonova, Alise Dārta Logina, Ieva Kozlovska (2.kl.), Viktorija Oļipova (3.kl.), Sonora Logina (7.kl.), Agrita Luīze Kušnire (10.kl.), Egija Ločmele (11.kl.), Arīna Bistrova un Marika Graudumniece (12.kl.).
Skolā katru gadu notiek arī individuāls konkurss skolēniem „Labākā liecība” par augstāko vidējo atzīmi. Pirmajā semestrī 5.-9. klašu posmā kā uzvarētāju sveicām Sonoru Loginu (7.kl.) ar vērtējumu 9,07 balles, bet 10.-12. klašu posmā un skolā kopumā uzvarētāja bija Arīna Bistrova (12.kl.) ar 9,57 ballēm.
Atzinības rakstu ieguvēji pie skolas Ziemassvētku eglītes veidoja kopīgu „teicamnieku foto”.
Prieks par skolēnu sasniegumiem! Lai labas sekmes arī jaunajā 2018. gadā!


Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns