Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums

Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums
«Laiks, kas jāpatur atmiņā.» Ar šādu nosaukumu 19. janvārī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika pasākums, veltīts Barikāžu aizstāvju atceres dienai.
Sarkanbaltsarkanais karogs. Himna „Dievs, svētī Latviju!” 1991.gads. Neatkarības atgūšana. Skolotāja Sarmīte aicināja visus vienoties kopējā mūsu tautas lūgšanā, jo, ja sirdī būs Dievs, tad nav tāda laicīga spēka, kurš var salauzt cilvēku un tautu.
1991. gada 13. līdz 27. janvāris, tas bija laiks, kad Latvijas tauta bija gatava aizstāvēt savu brīvību pret iespējamām militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi. Tā bija aizsargāšanās bez ieročiem. Par brīvību bez vardarbības. Pretī ieročiem bija nostājušies neapbruņoti cilvēki no ļoti daudzām Latvijas pilsētām.
Pagājušā nedēļa Latvijā aizritēja zem Barikāžu zīmes- atmiņas, pārdomas, barikāžu aizstāvju tikšanās pie piemiņas ugunskuriem. Janvāra ugunskuri ir īpaši. Arī pēc 27 gadiem tie kvēlo. Caur atmiņām, pārdomām, atceri. Barikāžu laiks. Šodien ir grūti mūsu atmiņās precīzi atcerēties to laiku, mēs varam tikai pie iedegtiem ugunskuriem izdzīvot šīs sajūtas atmiņu stāstījumos.
Tie, kas bija Barikādēs, vislabāk var nest šo ziņu tālāk. Baltinavas Kristīgajā skolā ciemos bija ieradusies Balvu novada muzeja vadītāja Iveta Supe, lai dalītos savās atmiņās un stāstījumā par Barikāžu laiku.
Ieklausoties Ivetas stāstījumā, brīžiem pat asaras sariesās acīs. Varēja nojaust, ka Ivetai pašai sirds sažņaudzas, runājot par šīm Barikāžu laika emocijām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Prezentācija par Barikāžu laiku Rīgā un atmiņu stāstījums pasākuma dalībniekiem sniedza iespēju uz mirkli just un izdzīvot sevī šīs emocijas un notikumus, ko Iveta bija pārdzīvojusi, kā Barikāžu aculieciniece un dalībniece 1991. gada janvārī.
Paies gadu desmiti un simti, bet barikāžu laiks vienmēr paliks atmiņā kā mūsu tautas cīņas laiks par tautas brīvību un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Tā laika varoņi, liecinieki uz mūžiem būs ierakstīti latviešu tautas vēstures lappusēs. Atceres mirklis pie atmiņu ugunskura noslēdzās ar Andra Vējāna vārdiem – „Kas tauta bez vēstures? Priede bez saknes. Pasaules putekļos mests akmens”.
Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums 0Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums 1