Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu

Lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu

23. janvārī plkst. 15:00 Baltinavas kultūras nama telpās lekcija par stresa un konfliktsituāciju novēršanu. Lekcijas laikā informēs par bērnu uzvedības problēmām, konfliktsituāciju risināšanu ar vienaudžiem, efektīvu problēmu risināšanu un pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā un skolas kolektīvā. Lekciju vadīs Aloida Jurčenko.