LLKC mācības

LLKC mācības

LLKC Balvu nodaļa plāno organizēt mācības par tēmu
“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”
Mācību kursa apjoms: 56 stundas.
Kursu saturs:
• Mārketinga pasākumi bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas realizācijā.
• No idejas līdz produktam — Bioloģisko produktu pārstrādē. Jaunu produktu receptūras izstrāde
• Bioloģiskās lauksaimniecības augļu, dārzeņu produkcijas pārstrādes svarīgākie principi.
• Iepakojuma materiālu pielietošana bioloģisko produktu tehnoloģiju pilnveidošanai un attīstībai
• Prasības pārtikas produktu ražošanā.
• Bioloģisko pārstrādes produktu sertifikācija. Prasības bioloģisko produktu pārstrādei, marķēšanai.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalība mācībās, tiem, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Uzzināt vairāk par mācībām un pieteikties var zvanot pa tālr. 29100902, 27874785 līdz 2018.gada 24.janvārim.