Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.1

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.1

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.1
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 12.janvārī plkst. 14:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par A.S. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
2. Par J.T. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par grozījumu Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”.
4. Par A.B. iesniegumu ar lūgumu atteikties no zemes gabala.
5. Par V.G. iesniegumu ar lūgumu nocirst vienu koku.
6. Par atskurbtuves pakalpojumu izmantošanu.
7. Informatīvi jautājumi.