Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas nolikumā.
2. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītībā.
3. Par Latvijas Simtgades sporta spēlēm.
4. Citi jautājumi.