Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde

Baltinavas novada domes ārkārtas sēde Nr.1.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 4.janvārī, plkst. 15:00
Darba kārtība:


1. 2017.gada budžeta izpildes apstiprināšana, kontu atlikumu un kases atlikuma apstiprināšana.
2. Ūdens patēriņa noteikšana mājsaimniecībām, kurās nav uzstādīti ūdens skaitītāji.