Ziemassvētku eglīte

Ziemassvētku eglīte

Senlatvieši Ziemassvētkus jeb ziemas saulgriežus svinēja saskaņā ar saules ritu un saules gada kalendāru. Ziemas saulgriežos, līdzīgi kā vasaras saulgriežos – Jāņos, notiek kārtējā gaismas un tumsas cīņa, tikai šoreiz tumsa ņem virsroku, jo Ziemas svētku nakts ir visgarākā, bet diena ir visīsākā.
Ziemas saulgriežos, tieši 21. decembrī, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika Ziemassvētku eglīte kopā ar Upītes folkloras kopu.
Kopas dalībnieku skanīgās balsis, mūzikas instrumentu jestrā melodija zālē pulcināja skolēnus, vecākus, skolotājus, skolas darbiniekus. Visi bija manāmi pārsteigti. Kas nu būs?
Bija dziesma. Dzirdēja varenās folkloristu balsis, dažādu instrumentu skaņas, kuras izlauzās cauri sienām un izskanēja skolas apkārtnē.
Dziesmai izskanot, tika saukts Ziemassvētku vecītis, lai tas atrod īstās durvis un atnāk ciemos.
Plaši atvērās durvis un telpā ienāca visjaunākais Ziemassvētku vecītis no četriem Vecīšiem, kas tika sūtīti uz Zemi izdalīt dāvanas. Ienāca, sasveicinājās un tūlīt visus aicināja uz rotaļu, lai sasildītos. Ziemassvētku vecītis mācīja rotaļas un visiem bija jāatkārto mūzikas ritmos. Vecītis pamanīja katru malā sēdētāju, viņš gāja klāt, aicināja līdzdarboties. Tāpēc zālē rotaļās gāja visi.
Tika spēlēta arī īstā Ziemassvētku rotaļa, kurā Vilks ķēra Kazu, simbolizējot gaismas un tumsas cīņu, kas noris Ziemas svētkos. Protams, tika spēlētas arī citas rotaļas, lai interesanti un līksmi aizvadītu gada garāko nakti.
Kad kājas nogura un sviedri sasitās pierē, Ziemassvētku vecītis ķērās pie otrās pasākuma daļas- dāvanu izpirkšanas.
Pirmajiem dāvanu maisu nācās izpirkt galdnieka un pavāra palīgiem. Viņi dejoja. Vecītis paslavēja, aicināja iepozēt kopīgam foto un pasniedza lielo dāvanu maisu.
Par leļļu teātri un pamācošiem novēlējumiem, dāvanas saņēma arī 5.,6.,8.klašu grupas skolēni.
Mazo ”c” klašu skolēnu dziesmiņas atveidojums un lielo ”C„ klašu skolēnu deja aizkustināja visus klātesošos un arī Ziemassvētku vecīti. Tas ar sajūsmu un pateicību sniedza viņiem dāvanu maisus, kopīgi nofotografējās pie eglītes.
Dāvanas nācās izpirkt arī skolēnu vecākiem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Visi dziedājām, gājām rotaļās Upītes folkloras kopas muzikālajā pavadījumā.
Direktora vietniece izglītības jomā V. Kaša pasniedza dāvanas labiniekiem un skolēniem, kam pirmajā pusgadā bija viskārtīgākās burtnīcas.
Kad zem eglītes vairs nebija nevienas dāvanas, Ziemassvētku vecītis atvadījās, lai steigtos apdāvināt vēl citus bērnus.
Arī folkloras kopa atvadījās ar dziesmu.
Skolēni, vecāki, pedagoģi, tehniskie darbinieki saka- PALDIES! Upītes folkloras kopai par svētkiem, ko uzbūra, par kopā būšanu, Baltinavas novada Domei, LBBF par Ziemassvētku Dāvanām.

V. Kubuliņa

Ziemassvētku eglīte 0Ziemassvētku eglīte 1Ziemassvētku eglīte 2Ziemassvētku eglīte 3Ziemassvētku eglīte 4Ziemassvētku eglīte 5Ziemassvētku eglīte 6Ziemassvētku eglīte 7Ziemassvētku eglīte 8Ziemassvētku eglīte 9Ziemassvētku eglīte 10Ziemassvētku eglīte 11Ziemassvētku eglīte 12Ziemassvētku eglīte 13Ziemassvētku eglīte 14