Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas sēde

27.decembrī plkst. 14:00 Finanšu komitejas sēde


1. Par «Baltinavas novada pašvaldības amatpesronu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums» izskatīšanu
2. par Baltinavas MMS amata vienību izskatīšanu
3. par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas amata vienību izskatīšanu
4. par Baltinavas vidusskolas amata vienību izskatīšanu
5. par Baltinavas novada pašvaldības amata vienību izsaktīšanu
6 par maksas pakalpojuma cenrāža noteikšanu mūzikas iznstrumentu nomai
7. par ēdināšanas maksas pakalpojuma noteikšanu Baltinavas vidusskolā
8. par telpu nomas maksas noteikšanu Baltinavas vidusskolā