Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 10

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  sēde Nr. 10

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 10
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada 19. decembrī plkst.10.00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par fotokonkursa nolikuma projektu “Baltinava. Baltinavieši. Laiks.”
2. Par Baltinavas Jauniešu centru.
3. Par Latgales Gada balvu.
4. Par kultūras pasākumu plānu 2018. gadam.
5. Par sporta pasākumu plānu 2018. gadam.
6. Citi jautājumi.