Tiks slēgti autoceļi Čudarīne – Obeļova un Keiši - Pliešova - Kaši

Tiks slēgti autoceļi Čudarīne – Obeļova un Keiši - Pliešova - Kaši

Sakarā ar caurteku remontiem Baltinavas novada autoceļi Čudarīne – Obeļova un Keiši — Pliešova — Kaši tiks slēgti no 2017. gada 18. decembra līdz 2017. gada 31. decembrim. Pārvietošanos saskaņot ar Baltinavas novada domi.