Adventa koncerts

Adventa koncerts

Lai Adventa klusumā
Visi sajust tad var
Kā sirsnīga lūgšana
Mūsu dvēsele skar.


Ar šiem vārdiem 6.decembrī Baltinavas kultūras namā tikāmies ikgadējā Adventa pasākumā, lai vienotos kopīgā sirdslūgšanā un pateiktos Dievam par to, ka Adventa sveču liesmu apmirdzēti, esam sākuši ceļu pretī mūsu Ziemassvētkiem.
Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas organizētajā pasākumā piedalījās Raudas, Rudzātu, Palsmanes, Gaujienas Sveķu speciālo internātpamatskolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Pasākumu vadīja skolas katehēte Marija Skaba kopā ar 5.klases skolēnu Artūru Aigaru Grīvu, kurš, piesakot skolas, katrreiz bija pārģērbies citā tēlā – gan par Ganiņu, gan zvaigzni virs Bētlemes.
Visos skolēnu priekšnesumos sajutām sirds siltumu, lūgšanu un mīlestību uz Dievu.
Klātesošajiem savu svētību deva Baltinavas Romas katoļu draudzes priesteris Staņislavs Prikulis, uzsverot, ka Dievs dod mīlestības pilnu sirdi un Dievmāmiņas patvērumu mums visiem, lai svētīgi pavadītu šo adventa laiku un ar baltām dvēselēm sagaidītu Ziemassvētkus.
Koncerta noslēgumā skanot dziesmai Vismīļā Māte Marija, meitenes izdejoja savu sirdslūgšanu.
Pēc koncerta pasākuma dalībnieki devās uz Baltinavas Kristīgo internātpamatskolu, kur piedalījās dažādās radošajās darbnīcās. Skolotājiem bija iesēja piedalīties diskusijā par kristīgo audzināšanu skolā.
Pasākuma noslēgumā katra grupa prezentēja savu veikumu un saņēma Latvijas Bērnu bāreņu fonda sarūpētās saldumu dāvanas.
Pasākuma organizatori saņēma apsveikumus no ciemiņiem, īpaši sirsnīga bija Raudas skolas sarūpētā pašu veidotā grāmata ar skolotāja lūgšanu.

Adventa koncerts 0Adventa koncerts 1Adventa koncerts 2Adventa koncerts 3Adventa koncerts 4Adventa koncerts 5Adventa koncerts 6Adventa koncerts 7Adventa koncerts 8Adventa koncerts 9Adventa koncerts 10Adventa koncerts 11Adventa koncerts 12Adventa koncerts 13