Klāt jaunais mācību gads!

Klāt jaunais mācību gads!

1. septembrī Baltinavas novada skolās tradicionāli notika Zinību dienas svētku pasākumi.

Baltinavas vidusskolā svētki iesākās nedaudz drūmā noskaņā, sakarā ar nesen mūžībā aizgājušo skolotāju Leontīnu Mežali. Skolas direktors Imants Slišāns atgādināja par paveiktajiem darbiem šajā vasarā, par pasākumiem, kuros piedalījušies skolēni un pedagogi.

Kā ierasts, topošā absolventu klase kopā ar audzinātāju- Aiju Nagli- skolas zālē ieveda 1. klasi (audzinātāja Irēna Kaša). Katoļu un Pareizticīgās draudzes prāvesti deva savu svētību un laba vēlējumus, uzsākot jauno mācību gadu. Savus vēlējumus teica arī novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, dāvinot pirmklasniekiem pirmo skolas grāmatu- Ābeci.

Arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste saviem audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem pastāstīja par vasarā paveiktajiem darbiem. Skolas pedagogu kolektīvs sirsnīgi sumināja audzēkņus, sākoties jaunajam mācību periodam. Tāpat tika sveikti jaunie skolēni. Svētku uzrunu teica novada domes priekšsēdētāja, draudžu prāvesti.

Pirmsskolas izglītības iestādē pirmajā septembrī notika sava veida adaptācijas periods- bērni pēc garā brīvlaika mācījās pierast viens pie otra, pie auklītēm.

Mūzikas un mākslas skolā svinīgo pasākumu atklāja ar Marijas Bukšas, Ilonas Bukšas un Aijas Nagles kopīgi izdziedātu dziesmu. Direktore kopā ar skolotāju Lilitu Kūkoju sumināja katru jauno audzēkni, dāvājot zīmēšanas bloku un zīmuli- mākslas novirziena audzēkņiem, nošu burtnīcu un parasto zīmuli- mūzikas novirziena audzēkņiem. Izskanot svinīgajam pasākumam, izdziedot kopīgi dziesmu «Tikai tā!», skolotāji kopā ar audzēkņiem devās ārpus skolas, lai debesīs palaistu gaisa laternas.

Labas sekmes, mērķtiecību, pacietību un apņēmību jaunajā 2015./2016. mācību gadā!

Teksts, foto: Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Siliņa

Klāt jaunais mācību gads! 0Klāt jaunais mācību gads! 1Klāt jaunais mācību gads! 2Klāt jaunais mācību gads! 3Klāt jaunais mācību gads! 4Klāt jaunais mācību gads! 5Klāt jaunais mācību gads! 6Klāt jaunais mācību gads! 7Klāt jaunais mācību gads! 8Klāt jaunais mācību gads! 9Klāt jaunais mācību gads! 10Klāt jaunais mācību gads! 11Klāt jaunais mācību gads! 12Klāt jaunais mācību gads! 13
bki, pii