Finanšu komitejas sēde Nr.9.

Finanšu komitejas sēde Nr.9.

Finanšu komitejas sēde Nr.9.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 20.decembrī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par grozījumiem “Baltinavas novada ceļu un ielu fondu -vidējā termiņa programmā 2017.-2019.gadam;
2. Par Baltinavas novada domes amatpersonu un darbinieku amatu klasificēšanas darba grupas rezultātu izskatīšanu
3. Par “Baltinavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” izskatīšanu
4. Par finansējuma iespēju un vajadzību izskatīšanu 2018.gadam
5. Par dokumetu vadības sistēmas “LIETVARIS” ieviešanu un finansēšanu
6. Par pašapkalpošanās veļas mazgātavas pakalpojumu izmaksu metodikas izskatīšanu
7. Par domei esošo maksas pakalpojumu parādnieku izskatīšanu
8. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu atsavināšanas izskatīšanu
9. Par iespēju finansēt nodibinājumu “Fonds “Sibīrijas bērni””
10. Par informācijas sniegšanu par saimniecības ēku Tilžas ielā 5
11. Par “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns Baltinavas novada pašvaldībā 2018.-2020.gadam” izskatīšanu
12. Par “Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns Baltinavas novada Sociālajā dienestā 2018.-2020.gadam” izskatīšanu
13. Par noteikumu projekta „Par Baltinavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli” izskatīšanu
14. Citi jautājumi