Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde

Ārkārtas domes sēde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., 2.st. 2017.gada 14.decembrī plkst. 15:00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par grozījumiem speciālajā budžetā.
2. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas Kristīgai internātpamatskolai
3. Par grozījumiem “Baltinavas novada ceļu un ielu fondu – vidēja termiņa programmā 2017.-2019.gadam”