Pieklājības turnīrs

Pieklājības turnīrs

Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā, laikā no 09.10.2017. līdz 13.10.2017. Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā notika Pieklājības turnīrs. Nedēļas garumā skolotāji vēroja, vērtēja skolēnu uzvedību pēc AC izstrādātajiem kritērijiem. Nedēļas beigās apkopojot rezultātus, uzvarētāji bija Jānis, Aleksejs, Elēna, Kristīne, Vineta un Agita. Šie skolēni saņēma dāvanas. Bet starp viņiem bija trīs skolēni( Jānis, Kristīne, Aleksejs) ar visaugstāko punktu skaitu un viņiem tika specbalva – ekskursija uz Rīgu.
24. novembrī skolotājas Ingrīdas Briedes vadībā brauca uz Rīgu apmeklēja Dabas muzeju un Dzelzceļa muzeju, SIA ”Lido”.
Dabas muzejā skolēnus un skolotājus laipni sagaidīja gide un pastāstīja par muzeju, iepazīstināja ar daudziem piecos stāvos esošajiem eksponātiem-cilvēka evolūcija, visas pasaules dzīvnieku un putnu izbāzeņi, kukaiņu, augu, minerālu kolekcijas, reālās vides atveidojums, zemestrīču izbaudīšana, vulkānu iedarbināšana, debesu pētīšana. Skolēni ar interesi klausījās, skatījās un uzdeva jautājumus par pazīstamām lietām- zivīm, putniem, rāpuļiem.
Uzņēmumu ” Lido” vispirms izgaršoja, paēdot garšīgas pusdienas, tad apskatot teritorijā esošo noformējumu, spēļu, rotaļu laukumus. Vislielākā sajūsma bija par uzņēmuma “Lido” Ziemassvētku egli. Tā stalti slējās debesīs, izrotāta ar izgaismotām pavāram raksturīgajiem priekšmetiem-krūzēm ,karotēm, pavārnīcām, cepurēm… Egles vēderā jeb iekšpusē sestdienās svētdienās tiek rīkotas rotaļas bērniem, bet piektdien mūsu skolēni, skolotāja pabija plašajā egles iekšējā laukumā un vēroja konstrukciju, kā egle uzbūvēta.
Dzelzceļnieku muzejs sagaidīja ekskursantus ar dažādiem vilcienu sastāviem, vilcienu maketiem, dzelzceļnieku apģērbiem, fotogrāfijām. Skolēni ar lielu interesi vēroja, klausījās speciālajā ierīcē vilcienu pārvietošanos pa sliedēm, kāpa lokomotīvē, vilka vadītāja formas tērpu, iejutās pasažieru lomā.
Daudzos iespaidus par redzēto un dzirdēto, izjusto un pārdzīvoto, pārdomāja garajā atpakaļceļā uz mājām, lai skolas bērniem varētu pastāstīt par jauko ekskursiju.

V.Kubuliņa, I.Briede

Pieklājības turnīrs 0Pieklājības turnīrs 1Pieklājības turnīrs 2Pieklājības turnīrs 3Pieklājības turnīrs 4