Novembris – Dvēseļu un lūgšanu mēnesis

Novembris – Dvēseļu un lūgšanu mēnesis

Novembris — tik daudziem skaistiem svētkiem bagāts mēnesis! Arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēni to iesāka ar kopīgu lūgšanu Baltajā istabā. Kā dziesma skanēja Visu Svēto litānija. Tieši tā — skanēja, jo arī katram no mums ir dota iespēja iet svētuma ceļu. Izdevumā ”Mieram tuvu” novembra mēnesim rakstīts, ka svētums sākas šeit, virs zemes, kā mūsu atbilde Dieva žēlastībai, sākot ar vismazākajām lietām. Tā nav nejaušība, vai loterijas laimests, tā ir izvēle. Mums ļoti patika šie vārdi.
Pēc kopīgās lūgšanas skolēni varēja iejusties ministranta tēlā, apģērbjot komžu un skandinot zvaniņu. 6.c klases Romāns visaktīvāk izmantoja šo iespēju.
Arī ar kopīgu lūgšanu pieminējām gan mūsu mīļo aizgājēju, gan cīnītāju par Latvijas neatkarību dvēselītes, apmeklējot Gubas kapus kristīgās mācības stundā.
Bija aizkustinoši redzēt, ka pateicībā par labo, ko varam šodien izmantot, liecās 1. un 2. kursa audzēkņu galvas. Aizkustinoši skanēja lūgums Dievam “....Mūžīgā Gaisma lai spīd viņiem.....” Šī doma tika turpināta arī lūdzoties svētās Mises laikā, kura notika skolas zālē 9. novembrī.
Pašlaik notiek aktīva gatavošanās Latvijas dzimšanas dienas svinībām un ikgadējam Adventa ieskaņas koncertam.

Kristīgās mācības skolotāja M. Skaba

Novembris – Dvēseļu un lūgšanu mēnesis 0Novembris – Dvēseļu un lūgšanu mēnesis 1