BKI diskotēka

BKI diskotēka

Jaunievēlētā skolēnu padome (prezidente Kristīne Nikolajeva un vietnieks Mārcis Vorobjevs) uzņēmās Baltinavas Kristīgajā internātskolā noorganizēt diskotēku.

Pēc Kristīnes veiktās aptaujas, gandrīz visi skolēni vēlējās diskotēku, tāpēc Mārcis lūdza administrācijai atļaut to rīkot. Pēc atļaujas saņemšanas, sākās sagatavošanas darbi. Kopā ar Artūru Tumarēviču sagatavoja mūzikas ierakstus, aparatūru. Kristīne zīmēja afišu. Tika organizēta skolēnu dežūra, lai palīdzētu skolotājiem nodrošināt kārtību un drošību.
19. oktobrī kopīgi tika sakārtota telpu un sākās diskotēka.
Skolēni bija pateicīgi, priecīgi par doto iespēju kārtīgi izdejoties.Skolēnu padomes locekļi bija veiksmīgi tikuši galā ar darbu.