Rudīte Laganovska- pedagoģiskā darba stāža jubilāre Baltinavas vidusskolā

Rudīte Laganovska-  pedagoģiskā darba stāža jubilāre Baltinavas vidusskolā

Jau vairākus gadus Baltinavas novada Skolotāju dienas svētku pasākumā tiek godināti skolotāji- pedagoga darba stāža jubilāri. Baltinavas vidusskolā šogad 25 gadu pedagoga darba jubilejā sveicām Rudīti Laganovsku! Viņa arī saņēma Baltinavas novada Atzinības rakstu.
Baltinavas vidusskola ir Rudītes pirmā un vienīgā darbavieta. Dzimusi un augusi Balvu pusē, bet kopš 1992. gada ar ģimeni, darbu, mīlestību un paļāvību uz Dievu iesakņojusies Baltinavā. Pēc Liepājas Pedagoģiskā institūta absolvēšanas, iegūstot diplomu sākumskolas pedagoģijas un metodikas specialitātē, 1992. gadā Rudīte uzsāk darba gaitas Baltinavas vidusskolā.
Rudīte ir sākumskolas skolotāja. Šogad viņa ir 4. klases audzinātāja, un viņas aprūpēti un loloti ir septiņi braši puiši un četras meitenes. Rudīte vada sākumskolas un pirmsskolas skolotāju metodisko komisiju, ir arī kristīgās mācības un pagarinātās darba dienas grupas skolotāja. Par Rudītes idejām varam priecāties sākumskolas klašu bērniem organizētajos pasākumos. Rudīte rūpējas par Baltinavas vidusskolas garīgo aprūpi. 2009. gadā Rēzeknes Augstskolā ieguvusi kristīgās mācības un ētikas skolotājas kvalifikāciju. Skolotāja bērniem, jauniešiem un kolēģiem vienmēr liek atcerēties Dieva vārdu un Dieva mīlestību. Paldies Rudītei par neaizmirstamiem svētceļojumiem uz Aglonu! Paldies par skolā organizētajām Svētajām Misēm, par sadarbības stiprināšanu ar Baltinavas katoļu draudzes prāvestiem, par bērnu sagatavošanu pirmajai komūnijai, par kristīgo jauniešu dienu organizēšanu, par svētdienas skolām un „Alfa” kursiem!
Rudītes lielākā bagātība ir viņas ģimene. Četri jauki bērni- Anna, Jānis, Māra un Mārtiņš un galvenais Rudītes balsts- Vilhelms. Rudīte aktīvi darbojas Baltinavas sabiedriskajā dzīvē. Bez viņas nav iedomājama Baltinavas katoļu draudzes dzīve. Rudīte kopā ar Vilhelmu arī dzied draudzes korī un Baltinavas novada korī.
Rudīte ir tieša un vienkārša. Var pateikt arī skarbāku vārdu, toties vienmēr saka to, ko domā! Nebaidās paust savu viedokli. Viņas dzīves pamati ir ģimene, mīlestība, darbs, pienākums un Dievs!


I.Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors


Baltinavas novada pašvaldībai sirsnīgs paldies par skaisti organizētajiem Skolotāju dienas svētkiem Baltinavas kultūras namā!