Skolēnu padome jaunā sastāvā

Skolēnu padome jaunā sastāvā

Katra mācību gada sākumā Baltinavas vidusskolā 7.-12. klašu skolēni ievēl Skolēnu padomi. Šajā skolēnu pašpārvaldē ievēl septiņus skolēnus, kuri tad no sava vidus ievēl Skolēnu padomes prezidentu.
2017./2018. mācību gadā Baltinavas vidusskolas Skolēnu padomē ievēlēti Megija Bukša, Egija Ločmele (11. klase), Agrita Luīze Kušnire, Raivis Logins, Jānis Doroškevics (10. klase), Laura Skangale (9. klase) un Ervīns Kleins (8. klase). Skolēnu padomes prezidenta amatā ievēlēta Megija Bukša no 11. klases.