10. starptautiskā latgalistikas konference "MYUSU DĪNU LATGALĪŠU VOLŪDA"

10. starptautiskā latgalistikas konference
<p "="">Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija)
Latvijas Universitāte (Latvija)
A. Mickeviča universitāte Poznaņā (Polija)
Sanktpēterburgas Valsts universitāte (Krievija)
«Myusu dīnu latgalīšu volūda»
10. starptautiskā latgalistikas konference
Rēzeknē, 2017. gada 30. novembrī–1. decembrī
Veltījums mūsdienu latgaliešu rakstības pirmās normatīvās apspriedes 110 gadu jubilejai un pašreizējo rakstības nosacījumu desmitgadei
Latgalistikas konferences līdz šim ir notikušas Sanktpēterburgā (Krievija, 2008), Rēzeknē (Latvija, 2009), Greifsvaldē (Vācija, 2010), Poznaņā (Polija, 2011), Rīgā (Latvija, 2012), Ačinskā (Krievija, 2013), Rēzeknē (Latvija, 2014), Viļņā (Lietuva, 2015), Rēzeknē (Latvija, 2016). Šoruden latgalistikas konference notiks desmito reizi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, noslēdzot latgalistikas konferenču ciklu.
Konferences tēmas:
— aktuāli latgaliešu valodas kopšanas jautājumi
— latgaliski rakstītais vārds laiku lokos
— latgaliešu literatūra latviešu un reģionālās literatūras kontekstā
— latgaliešu valodas apguves un novadmācības metodoloģiskie aspekti
— Latgales sabiedrisko un kultūras darbinieku devums Latvijas valsts tapšanā, nacionālās un kultūras identitātes stiprināšanā
— etniskā, teritoriālā, nacionālā u. c. identitātes, to atspoguļojums pierobežas kultūrā un valodā
— reģionālo, mazāk lietoto un minoritāšu valodu kopšanas pieredze, literatūras attīstība
Konferences organizēšanas komiteja:
— Dr. philol. Ilga Šuplinska (koordinatore, Rēzekne)
— Dr. philol. Lidija Leikuma (Rīga)
— Dr. hab. phil. Nikole Naua (Nicole Nau) (Poznaņa)
— Dr. philol. Aleksejs Andronovs (Sanktpēterburga)
Pieteikums konferencei (dalībnieka anketa un referāta anotācija līdz 1500 rakstzīmēm, ieskaitot atstarpes) tiek gaidīts līdz 2017. gada 3. novembrim, adresējot: ilga.suplinska@rta.lv.
Paziņojums par tēmas iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīts līdz 2017. gada 10. novembrim.

Dokuments: