Kā izprast savu bērnu?

Kā izprast savu bērnu?

Zeltītā rudens dienā 20.oktobrī, pirms skolēnu brīvdienām Baltinavas Kristīgā internātpamatskolā uz vecāku sapulci ieradās bērnu vecāki un skolotāji. Mājīgi jaukā atmosfērā skolas direktore Inta Vilkaste atklāja šī mācību gada pirmo vecāku tikšananos, izteica pateicību vecākiem par izrādīto interesi skolas gaitām.
Skolas psiholoģe Skaidrīte Krakope rādīja radošu un krāsainu prezentāciju un stāstīja par “Vecāku un bērnu attiecībām, pozitīvo audzināšanu un disciplinēšanu”. Viņa uzsvēra, ka vecākiem bērni ir īpaši, tie sniedz tik daudz – prieka, laimes, piepildījuma un gandarījuma, bet nereti tas mijas ar abpusējām dusmām, izmisumu, neizpratni un vilšanos. Dažreiz pieaugušie domā, ka bērni daudz ko neizprot, bet pašiem trūkst zināšanu to izskaidrot. Ir dažādi iemesli kāpēc vecāki nesaprot savus bērnus un nespēj ar viņiem sarunāties saprotamā valodā. Viens no iemesliem ir tas, ka vecākiem nav laika bērnam, vai vēlmes darboties kopā ar bērnu. Audzinot bērnu ir jāsaprot, ka disciplīnai un robežām liela nozīme. Pieaugušajiem reizēm ir sajūta, ka disciplinēšana ir tikai sods, kontrole, bērnu vēlmju strikta ierobežošana. Pozitīvā disciplinēšana ir balstīta uz mērķu uzstādīšanu, plānošanu, uz efektīvu un risinājumu vērstu rezultātu sasniegšanu. Reizēm bērnu sliktā uzvedība ir aizsardzības reakcija, grūtības kontrolēt savus impulsus un dažādi medicīniski iemesli.
Visi vecāki vēlas redzēt savu bērnu pieaugušu, godīgu, atklātu, sirsnīgu, gādīgu, spējīgu uzņemties atbildību utt. Lai bērns mainītos jāpielieto pozitīvie disciplinēšanas soļi — emocionālā kontakta un drošības nodrošināšana, nozīmē izrādīt viņam uzmanību un pieķeršanos gan fiziski – ar glāstiem un apskāvieniem, gan verbāli, paužot savu mīlestību vārdos.
Cieņa pret bērna vajadzībām un spēja paskatīties uz situāciju no viņa redzējuma veicina drošu savstarpējo uzticēšanos un veiksmīgu attiecību veidošanos. Bērns mācās jau kopš dzimšanas. Noteikumi un disciplīna ir jāiemācās, un mūsu, kā vecāku, pienākums ir tos iemācīt. Bērniem, kuri saprot disciplīnu, ir lielāka ticība sev un pašpārliecība. Bērnībā apgūtie noteikumi un ierobežojumi palīdz topošajam jaunietim un vēlāk arī pieaugušajam veidot pašam savus kvalitatīvus dzīves noteikumus. Disciplīna ir nepārtraukts izglītības process, kura pamatā ir harmoniskas attiecības, uzslavas, noteikumu izpratne un to ievērošana.
Audzināt bērnu — nozīmē būt viņam blakus jau no dzimšanas ar atbalstu, ar padomu un savu pozitīvo piemēru.
Pēc sapulces vecākiem bija iespēja uzdot dažādus jautājumus, gūt izglītojošu informāciju, dalīties pieredzē un sirsnīgi parunāties pie tējas klāta galda.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Violenta Kubuliņa sniedza sīki detalizētu informāciju un rādīja prezentāciju par bērnu radošajiem pasākumiem skolā un aktivitātēm ārpus skolas. Skolēniem ir iespēja skolā līdzdarboties un praktiski izpausties. Skolā valda labvēlīga, ģimeniska gaisotne, kas pozitīvi veicina skolēnu psiholoģisko labklājību. Bērni pavada būtisku savas dzīves daļu skolā un mācās gūt iemaņas visai dzīvei. Skolā bērniem māca mīlestību un cieņu pret otra cilvēka personību. Pieņemt vienam otru tādu, kāds viņš ir un apzināties savu atbildību. Pedagogi savā darbā ieliek sirds siltumu, degsmi, pozitīvu attieksmi, enerģiju, pacietību un sapratni. Attiecības skolā starp bērniem un skolotājiem ir balstītas uz cieņu, sadarbību un atbalstu. Skolēni skolā mācās savas iekšējās izziņas intereses vadīti.
Noslēgumā skolas direktore informēja, par turpmāko mācību gada darbu.


Skolas psiholoģe Skaidrīte Krakope