„Skani, tēvu zeme”

„Skani, tēvu zeme”

Jau otro gadu Ilūkstes mūzikas un mākslas skola kopā ar pašvaldību organizē Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme”, veltītu Latvijas simtgadei. Konkursā ar saviem darbiem startēja arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 4. klases audzēkņi, gūstot labus rezultātus: Diploms par iegūtu 1. vietu Dairai Circenei, Madara Kļaviņai, Diploms par iegūtu 2 vietu Lainei Mežalei, Diploms par iegūtu 3. vietu Marekam Supem, Mārai Circenei Atzinība.
4. klases audzēkņi piedalījās arī ainavu gleznošanas konkursā, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa 140. gadadienai. Atzinību saņēma Ernests Krakops.

„Skani, tēvu zeme” 0„Skani, tēvu zeme” 1„Skani, tēvu zeme” 2