Baltinavas vēstures pētīšana

Baltinavas vēstures pētīšana

Avoti - Latvijas dzimtas

Baltinavieti!


Tuvojoties Latvijas simtgadei, tapis projekts www.latvijasdzimtas.lv, kas ietver arī karte.latvijasdzimtas.lv. Mūsu mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju interesi par sava novada vēsturi, kā arī stiprināt novadu patriotismu, jo tieši cilvēkam tuvākajā apkārtnē sākas emocionālā saikne un atbildīgums par saviem līdzcilvēkiem,
valsti, tautu…

Baltinavieti, pastāsti par sava novada un savas dzimtas vēsturi! Likteņstāsti, senās un mūsdienu fotogrāfijas, nostāsti par vietām un notikumiem, kas norisinājušies Baltinavā ir dalīšanās vērti un atstājami garīgajā mantojumā nākamajām paaudzēm!

Jūs esat aicināti pievienoties sava novada baznīcu, tautas skaitīšanas un revīziju ierakstu — vēstures liecību pārrakstīšanā, lai veicinātu Baltinavas novadpētniecības saglabāšanu un attīstīšanu. Pārrakstītie arhīva materiāli ļaus vieglāk atrast savus senčus, lai izveidotu dzimtas koku vai dzimtas pētniecības rezultātā atrast savus senčus, piemēram, Baltinavā! Savu sakņu apzināšanās, cilvēkam ļauj apjaust savu spēku, garīgo mantojumu un to nodot saviem bērnu, bērniem...


Tā mēs saglabāsim liecību par mūsu Baltinavu, Latgali, Latviju!


Pamēģināt savus spēkus vēstures avotu pārrakstīšanā var šeit: Avotu pārrakstīšana
Vēsturiskas un interesantas fotogrāfijas varat pievienot: karte.latvijasdzimtas.lv
Informāciju varat iesūtīt arī e-pastā: info@latvijasdzimtas.lv