Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 04.oktobrī plkst. 12:30
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par jauna komitejas vadītāja ievēlēšanu.