Tikšanās ar policistu I.Vizuli

Tikšanās ar policistu I.Vizuli


2017.gada 15 septembrī skolā viesojās Valsts policijas Latgales pārvaldes Balvu iecirkņa inspektors Ilmārs Vizulis un pārrunāja ar skolēniem drošības jautājumus, atgādināja, kāda ir atbildība, izdarot pārkāpumus, rosināja skolēnus uz cieņpilnām attiecībām un veselīgu dzīvesveidu.


V. Kubuliņa,

Foto V. Kaša